logo kuratorium


Witamy na naszej stronie


Przedszkole Samorz鉅owe Misia Uszatka informuje :

Uprzejmie prosz Rodzic闚 o zapoznanie si z wariantami ubezpieczenia dziecka na rok szkolny 2022/ 2023.


TUZ ubezpieczenia

Szanowni rodzice

Poni瞠j przedstawiamy obowi頊uj鉍e procedury dotycz鉍e funkcjonowania Przedszkola Samorz鉅owego w Igo這mi z uwzgl璠nieniem wytycznych zachowania bezpiecze雟twa zdrowotnego.


Procedury dotycz鉍e funkcjonowania przedszkola

PODZI艼OWANIA

Sk豉damy serdeczne podzi瘯owania

wszystkim Rodzicom oraz Przedszkolakom

za przyniesione dary jako pomoc dzieciom z Ukrainy

w okresie 28.02 04.03.2022r.

Szanowni rodzice

- Rekrutacja do przedszkola dzieci na nowy rok szkolny 2022/2023 odb璠zie si w okresie od 23 luty do 16 marca 2022r. Dokumenty rekrutacyjne - wniosek oraz owiadczenia nale篡 pobra ze strony przedszkola / zak豉dka Rekrutacja lub z przedszkola.

Rozpocz璚ie roku szkolnego 2021/2022

Dnia 1 wrzenia zapraszamy wszystkich przedszkolak闚 do naszej plac闚ki.

Pomimo dalej trwaj鉍ej pandemii rodzice b璠 mogli wprowadzi swoje dziecko do szatni przedszkolnej, nale篡 tylko dostosowa si do wytycznych:

Opiekunowie odprowadzaj鉍y dziecko do przedszkola mog wchodzi na teren przedszkola, zachowuj鉍 zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dzie熤i,

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5m,

- dystans od pracownik闚 przedszkola min. 1,5m,

- opiekunowie powinni przestrzega obowi頊uj鉍ych zasad zwi頊anych z bezpiecze雟twem zdrowotnym obywateli stosowa rodki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekowa r璚e lub u篡wa r瘯awiczek jednorazowych.

Poni瞠j przedstawiamy procedury funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii w roku szkolnym 2021/2022.


Procedury covid w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

Szanowni rodzice

Na podstawie decyzji MEiN na tryb zdalnej edukacji od poniedzia趾u, 29.03.2021 r. przechodz oddzia przedszkolny w Szkole Podstawowej i Przedszkole Samorz鉅owe. Form edukacji zdalnej w przedszkolu ustalaj wychowawcy grup we wsp馧pracy z rodzicami.
Wi璚ej informacji zawiera Procedura zdalnego nauczania, w szczeg鏊noci punktu 3a i 3b

Procedura zdalnego nauczania

 

Szanowni rodzice

Wp豉ty za czesne i 篡wienie dziecka pocz預szy od miesi鉍a wrzenia 2020 r. b璠ziecie dokonywa elektronicznie na poni窺zy rachunek bankowy. Otrzymacie go na e-mail oraz jest na stronie www.przedszkoleuszatka.pl.

G.C.E w Igo這mi PS za czesne i 篡wienie

Bank Sp馧dzielczy w Proszowicach oddzia Wawrze鎍zyce

nr rachunku: 52 8597 0001 0050 0500 0130 0212

tytu: wp豉ty za czesne i 篡wienie za m-c ............................

imi i nazwisko dziecka .......................................................

Szanowni rodzice , kochane przedszkolaczki

Dnia 1 wrzenia 2020 roku wracamy po d逝giej nieobecnoci do przedszkola, aby realizowa zaj璚ia w formie stacjonarnej.

Okres, w kt鏎ym si spotykamy to do trudny czas- czas pandemii COVID -19 dlatego prosimy rodzic闚 ,aby zapoznali si z opracowanymi "Procedurami bezpiecze雟twa". W celu zachowania bezpiecze雟twa ustalamy harmonogram przyprowadzania dzieci do przedszkola;

- Gr. I ( 3 - latki ) wg. ustale na zebraniu - od 07.09.2020 / 8.00 - 8.30

- Gr. II ( 4 - latki ) 7.30 - 8.00

- Gr. III ( 5 - latki ) 7.00 - 7.30

- Gr. IV ( mieszana) 7.00 - 8.30

Rodzice , kt鏎zy ze wzgl璠u na prac zawodow musz przyprowadzi dziecko wczeniej ni dana grupa przychodzi mog przyprowadzi.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Z dniem 25 maja 2020 r. przywracamy dzia豉lno przedszkola dla os鏏, kt鏎e zdecyduj si pos豉 dziecko. Decyzj o pos豉niu dziecka podejmuj rodzice. Dalej b璠zie prowadzone nauczanie zdalne. Poni瞠j przedstawiamy procedury i owiadczenie, kt鏎e rodzic ( opiekun) b璠zie zoobowi頊any podpisa. Jest to zwi頊ane z tzw. re磨mem sanitarnym. Zg這szenia telefoniczne dzieci przyjmowane s w dniach 18, 19. 05.2020r. (poniedzia貫k, wtorek) w godzinach 8:00 - 13:00 Telefon do szko造: 12 28 73 031 wew.23


Procedura covid - przedszkole


OWIADCZENIE RODZICA - przedszkole

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

W Przedszkolu Samorz鉅owym i w oddziale przedszkolnym Szko造 Podstawowej w Igo這mi zaj璚ia dydaktyczne, wychowawcze i opieku鎍ze s zawieszone w budynku szko造 i przedszkola do dnia 15.05. 2020 r. ( zdalne nauczanie odbywa si nadal) W tym czasie obiekty s przystosowywane do ponownego uruchomienia w re磨mie sanitarnym narzuconym przez GIS i MEN.
Rodzice, kt鏎zy s zainteresowani pos豉niem swojego dziecka do oddzia逝 przedszkolnego lub przedszkola w Igo這mi w warunkach szczeg鏊nych ze wzgl璠u na stan epidemii, proszeni s o kontakt telefoniczny ze szko章 lub przedszkolem w godzinach od 8:00 do 13:00. Telefon do szko造: 12 2873031

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Maj鉍 na uwadze obecn sytuacj zagro瞠nia epidemicznego i zawieszenie pracy plac闚ek przedszkolnych i szkolnych oraz maj鉍 wiadomo, ile wysi趾u wymaga zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom pragniemy wesprze Pa雟twa w tym trudnym okresie. Nauczyciele b璠 si z Pa雟twem kontaktowa drog e- mailow przesy豉j鉍 Wam propozycje zabaw, zada lub linki do ciekawych stron. Prosz skorzystajcie z ich propozycji i bawcie si wsp鏊nie ze swoimi pociechami.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Nowe Przedszkole Samorz鉅owe w Igo這mi zosta這 otwarte 12 grudnia 2011 roku. Budynek tworzy kompleks szkolno przedszkolny pod nazw Gminne Centrum Edukacji w Igo這mi. Do przedszkola mog ucz瘰zcza dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Pocz靖kowo utworzone zosta造 trzy grupy: grupa 5-latk闚, grupa 4-latk闚 oraz grupa 3-latk闚. G堯wny budynek przedszkola posiada 3 bogato wyposa穎ne sale, du蕨 szatni, toalety, aneks kuchenny, dzia administracyjny, zaplecze gospodarcze oraz du篡, pe貫n atrakcji palc zabaw.

W dniu 18.09.2017 r. Rada Gminy Igo這mia-Wawrze鎍zyce podj窸a uchwa喚 nr XXIV/192/2017 w sprawie przyst雷ienia do realizacji projektu "Zwi瘯szenie dost瘼u do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igo這mia-Wawrze鎍zyce" w Przedszkolu Samorz鉅owym Gminnego Centrum Edukacji w Igo這mi.
Od wrzenia 2018r. uruchomiono czwarty oddzia przedszkola, kt鏎y wyposa穎no w nowoczesne mebelki, stoliki i krzese趾a, sprz皻 multimedialny - tablic interaktywn, sprz皻 nag豉niaj鉍y, telewizor i magnetofon, specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

Celem projektu jest zwi瘯szenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Igo這mia Wawrze鎍zyce oraz wyr闚nywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci, tak瞠 dzieci niepe軟osprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W zwi頊ku z tym zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3,4,5 letnie poniewa dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. W tym roku szkolnym op豉ty za wy篡wienie (niadanie, obiad, podwieczorek) wynosz 10,50 z dziennie. Dzieci w przedszkolu mog przebywa od 700 do 1600. Od 2 stycznia 2012 roku w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa w godzinach od 700 do 1200. Czesne naliczane jest po realizacji podstawy programowej (od 1200 do 1600) i wynosi 1 z za ka盥 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziecko mo積a zapisa na:
5 godzin pobytu - od 7.00 do 12.00 (bez wy篡wienia przedszkolnego),
7 godzin pobytu od 7.00 do 14.00 (3 posi趾i: niadanie, obiad, podwieczorek),
8 godzin pobytu od 7.00 do 15.00 (3 posi趾i: niadanie, obiad, podwieczorek),
9 godzin pobytu od 7.00 do 16.00 (3 posi趾i: niadanie, obiad, podwieczorek).

Dokumenty zwi頊ane z przyj璚iem dziecka do przedszkola do pobrania u dyrektora przedszkola.

W bie蕨cym roku szkolnym wszystkie dzieci przedszkolne maj nadal mo磧iwo uczestniczenia w bezp豉tnych zaj璚iach dodatkowych oraz w zaj璚iach specjalistycznych.
Zaplanowano nast瘼uj鉍e zaj璚ia dla przedszkolak闚:
- zaj璚ia logopedyczne,
- zaj璚ia z integracji sensorycznej,
- zaj璚ia rozwijaj鉍e sprawno manualn - terapia r瘯i,
- zaj璚ia muzyczne,
- zaj璚ia psychoruchowe,
- zaj璚ia stymuluj鉍e rozw鎩 psychoruchowy,
- zaj璚ia plastyczne,
- zaj璚ia teatralne,
- rytmika,
- warsztaty przyrodnicze "Ma造 ekolog",
- zaj璚ia z j瞛yka angielskiego,
- religia.

Do wszystkich rodzaj闚 zaj耩 zosta造 zakupione specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Dla naszych wychowank闚 organizujemy r闚nie wycieczki, uroczystoci przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludmi, zapraszamy teatrzyki objazdowe, bierzemy udzia w akcjach charytatywnych oraz organizujemy pedagogizacj rodzic闚. Co kwarta przekazujemy na r璚e rodzic闚 Gazetk przedszkoln Misia Uszatka.


Budynek naszego przedszkola :)