Rekrutacja


Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

luty 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zakończono rekrutację kandydatów do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

W okresie 30.03.20 - 06.04.2020 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola mieli obowiązek potwierdzić pisemnie wolę zapisu dziecka do przedszkola.

Zakwalifikowanych zostało 26 kandydatów i wszyscy rodzice potwierdzili wolę zapisu, w związku z tym Ci kandydaci są już naszymi przedszkolakami od dnia 01.09.2020 r.

Kandydaci , którzy nie zostali zakwalifikowani zostali wpisani na listę rezerwową i jeśli się zwolni jakieś miejsce będą przyjmowani.

Z poważaniem

Emilia Łach - Wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi

Dokumenty dotyczące rekrutacji:


Deklaracja potwierdzenia woli zapisu


Zasady naboru


Uchwała nr XX/155/2017


Zarządzenie nr 8/2020 i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Oświadczenia:


O wielodzietności


O samotnym wychowywaniu


O wieku dziecka


O miejscu zamieszkania


Wniosek o przyjęcie


Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej


Zapraszamy do naszego przedszkola :)