Dokumenty


Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi pracy naszego Przedszkola.


Rozkład dnia


Programy nauczania


Umowa do pobrania


Koncepcja pracy


Statut Przedszkola


Procedura przedszkolna nr 1


Procedura przedszkolna nr 2


Procedura przedszkolna nr 3


Procedura przedszkolna nr 4


Procedura przedszkolna nr 5


Procedura przedszkolna nr 6